ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขอนแก่น

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านขอนแก่น ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังมุกดาหาร
7
บ้านคำเชียงสา ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
11
บ้านทางโค้งวงพระจันทร์ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00