ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านทรายไหลแล้ง ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
8
บ้านนาขาม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
9
บ้านทรายทอง ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00