ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านเตาถ่าน ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
11
บ้านเหล่าหลวง ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
5
บ้านหนองกกเปือย ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00