ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโพนแดง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
โพนแดง ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
5
แสงสว่าง ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
12
นางนวน ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
9
หนองหมากสุก ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00