ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านพังแดง ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
2
บ้านมะนาว ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
3
บ้านติ้ว ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
4
บ้านนาหลัก ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
5
บ้านหนองหมู ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
6
โพนสว่าง ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
7
บ้านหนองคอง ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
8
บ้านห้วยเลา ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00