ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
6
บ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
7
บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00