ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
1
บ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
3
บ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
4
บ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
5
บ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
9
บ้านโชคอำนวย ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
8
บ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
8
บ้านคำผักแพรว ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
10
บ้านแก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
3
บ้านดอนสวรรค์ ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนคพนม
4
บ้านเทพนิมิตร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
6
บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00