ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านป่างิ้ว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1,2
บ้านดอกแดง บ้านท่า บ้านป่างิ้ว บ้านป่าฝาง บ้านแพะป่าคา ตำบลสง่าบ้าน อดอยสะเก็ด จเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00