ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยบอน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
หมู่บ้านสันป่ายาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
13
หมู่บ้านห้วยบอน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00