ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านม่วงชุมยาประสิทธิ์ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านป่าเปา ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านดอนปีน ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านป่าไผ่เหนือ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านป่าไผ่กลาง ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านป่าไผ่ใต้ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านหัวฝาย ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00