ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
10
ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
14
ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5
ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00