ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4
ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1
ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
6
ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
7
ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
8
ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
9
ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1
ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2
ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4
ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
7
ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
8
ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1
ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1
ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2
ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3
ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4
ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
6
ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
7
ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2
ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10
ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00