ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านใหม่ปางเติม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
2
บ้านหัวฝาย ตำบลบ้านกาด อำเภอเเม่วาง เชียงใหม่
3
บ้านกิ่วแลป่าเป้า ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
4
บ้านมะกายยอน ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
5
บ้านกาด ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
6
บ้านน้ำต้น ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
7
บ้านริมวาง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
8
บ้านอัมพาราม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
9
บ้านปง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
1
บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
2
บ้านเหล่าป่าฝาง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
3
บ้านสันโป่ง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
4
บ้านดอนเปา ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
5
บ้านป่าติ้ว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
6
บ้านห้วยเนียม ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
7
บ้านใหม่สวรรค์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
8
บ้านริมขาน ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
9
บ้านสันปูเลย ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
10
บ้านห้วยแก้ว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
1
บ้านกลาง ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
2
บ้านแสนคันธา ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
3
บ้านไร่หลวง ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
4
บ้านกู่ลายมือ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
5
บ้านสารภี ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
6
บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
7
บ้านดงแม่อาว ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
8
บ้านดอนปิน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
1
บ้านปางขี้เหล็ก ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
2
บ้านหนองเย็น ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
3
บ้านพันตน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
4
บ้านกลางดง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
5
บ้านทุ่งปี๊ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
6
บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
7
บ้านแพะประทาน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
8
บ้านทุ่งป่าคาใต้ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
9
บ้านริมวาง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
10
บ้านแสนคำ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
11
บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
12
บ้านหนองป่าคา ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
1
บ้านห้วยอีค่าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
2
บ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
3
บ้านขุนป๋วย ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
4
บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
5
บ้านแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
6
บ้านแม่มูต ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
7
บ้านห้วยหยวก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
8
บ้านห้วยข้าวลีบ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
9
บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
10
บ้านห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
11
บ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
12
บ้านขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
13
บ้านม่อนยะ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
14
บ้านห้วยยาว ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
15
บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
16
บ้านหนองมณฑา ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
17
บ้านป่ากล้วย ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
18
บ้านแม่เตียน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
19
บ้านห้วยหอย ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00