ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านหนองมะล้อ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7
บ้านห้วยทรายขาว ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00