ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาเลี่ยง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
17
แม่หละ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
1
นาเลี่ยง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00