ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านปาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านปาง
9
บ้านศรีบุญเรือง
13
บ้านบารมีศรีวิชัย
2
บ้านแม่อีไฮ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00