ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแวนนาริน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
9
บ้านปวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
10
บ้านกลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
16
บ้านใหม่น้ำผึ้ง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00