ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแม่แนต

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านแม่แนต ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
9
บ้านหนองบัวคำ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7
บ้านห้วยศาลา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00