ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยแหน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านชีวิตใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
2
บ้านห้วยแหน ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
8
บ้านจัดสรรคอกช้่าง ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
9
บ้านห้วยแหนพัฒนา ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00