ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านดอยแดน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านดอยแดน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
9
บ้านท้องฝาย-บ้านใหม่ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังวหัดลำพูน
13
บ้านทุ่งปู่แดง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00