ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
ศรีเตี้ย ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
4
หนองสะลิง ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
6
ศรีเจริญ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
7
ศรีลาภรณ์ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00