ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองสูน ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
2
บ้านหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
3
บ้านท่ากอม่วง ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
4
บ้านหนองเขียด ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
5
บ้านห้วยสะแหล ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
6
บ้านหนองเจริญ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
7
บ้านสันเจดีย์ริมปิง ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
8
บ้านปากล้อง ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00