ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยหละ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
11
บ้านห้วยโทก ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
13
บ้านใหม่พัฒนา ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
14
บ้านใหม่ศรีบุญเรือง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00