ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยห้าง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11
บ้านศรีดงเย็น ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00