ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแม่ม่า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
แม่ม่า ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
3
ผาดิน ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
6
ผาแดง ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00