ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทุ่งฮี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านทุ่งฮี
9
บ้านทุ่งพัฒนา ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00