ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแม่พริก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านหมุ้น ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
5
บ้านแม่พริก ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00