ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนผาแดงวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
6
บ้านปากบอก ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
8
บ้านใหม่พัฒนา ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00