ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หลังเทศบาล (ต.แจ้ห่ม)
3
เชียงหมั้น (ต.แจ้ห่ม)
6
บ้านม่วง (ต.แจ้ห่ม)
9
หลวงเหนือวัด (ต.แจ้ห่ม)
11
ทุ่งวิเชต (ต.วิเชตนคร)

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00