ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านสา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านสาสบหก ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
10
บ้านสามัคคี หมู่10 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
5
บ้านสามัคคี หมู5 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
4
บ้านสา หมู่4 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00