ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านน้ำจำ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านน้ำจำ , บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
9
บ้านหลวงเมืองปาน , บ้านทุ่งม่วง ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
8
บ้านน้ำโจ้ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00