ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขอวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านขอเหนือ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
4
บ้านขอใต้ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00