ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสันทราย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1,2
บ้านสันทราย, บ้านเหล่า, บ้านใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
3
บ้านใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
6
บ้านทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00