ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านต้นค่า - ม่วงชุม ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
6
บ้านจำ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
7
บ้านปงใต้ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
8
บ้านปงเหนือ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
9
บ้านปงยางคก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
10
บ้านข่วง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
11
บ้านโฮ่ง - ทะล้า ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
12
บ้านหม้อ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00