ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทุ่งหก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ทุ่งผา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
2
บ้านทุ่งตุ่น แม่ติว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
3
บ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
4
บ้านหล่ายทุ่ง ตำวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
5
บ้านทุ่งหก ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
6
บ้านทุ่งงิ้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
7
บ้านน้ำจำ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00