ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านทุ่งหลวง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
6
บ้านสันกำแพง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
7
บ้านหนองบัว ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
8
บ้านแม่ยามเหนือ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
9
บ้านแม่ยามใต้ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
12
บ้านใหม่สันป่าตึง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
13
บ้านสันกำแพงเหนือ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
14
บ้านสันกำแพงใต้ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00