ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดท่าสี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านสวนป่า ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3
บ้านท่าสี ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00