ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบ้านแขม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11
นาแขมพัฒนา
7
บ้านใหม่นาแขม
10
บ้านใหม่มงคล
9
บ้านเวียงสวรรค์
2
บ้านห้วยรากไม้
5
บ้านห้วยรากไม้

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00