ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านนาไร่เดียว ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00