ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านถ้ำเวียงแก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
2
บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
3
บ้านหางทุ่ง ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
4
บ้านใหม่ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
5
บ้านสองแคว ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
6
บ้านขุนน้ำพริก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
7
บ้านปางไฮ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
8
บ้านวังไผ่ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
9
บ้านน้ำพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
10
บ้านผาหมี ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
1
บ้านห้วยเลา ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
2
บ้านวังเสา ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
3
บ้านน้ำปาน ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
4
บ้านห้วยแกลบ ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
5
บ้านปางกอม ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
6
บ้านสบพาง ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
7
บ้านน้ำหลุ ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
8
บ้านห้วยมอย ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
9
บ้านใหม่ชายแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
1
บ้านสะเกิน ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
2
บ้านยอด ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
3
บ้านผาหลัก ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
4
บ้านปางส้าน ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
5
บ้านผาสิงห์ ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
6
บ้านน้ำเกาะ ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00