ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านวังเค็มใหม่ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
14
บ้านเปื่อยเปียง ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00