ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโจ้โก้

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านโจ้โก้ ตำบลร่มเย็น อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา
1
บ้านร้อง ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
14
บ้านห้วยสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
15
บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะยา
3
บ้านหนองป่าแพะ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00