ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านปางถ้ำ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
10
บ้านผาแดงล่าง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
19
บ้านน้ำยวนพัฒนา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00