ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านน้ำมิน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
บ้านคะแนง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
6
บ้านน้ำมิน ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
13
บ้านน้ำมิน ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
7
บ้านน้ำลาว ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00