ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านทุ่งหล่ม ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
7
บ้านสลาบ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
10
บ้านทุ่งหล่มใหม่ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00