ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทุ่งเย็น

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านทุ่งเย็น ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา
2
บ้านทุ่งเย็น ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา
14
บ้านทุ่งเย็น ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00