ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหัวทุ่งใหม่ ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
1
บ้านหัวทุ่ง ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
2
บ้านทุ่งควบ ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
4
บ้านไร่แสนสุข ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
7
บ้านใหม่เจริญ ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00