ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านฮวก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
4
บ้านห้วยส้าน ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
12
บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00