ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนางแล

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านนางแลใต้ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
9
บ้านดอยกิ่ว ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
13
บ้านแม่ปูคา ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
3
บ้านนางแลเหนือ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00