ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
14
บ้านศิริราษฎร์ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00